Konference om lyd og musik

TAK til Rikke Gregersen, Aldring & Demens – Center for forskning, på VIA University College, for at nævne ‘EN MÆRKBAR FORSKEL’ på konferencen Sound of Music i sundhedsvæsnet – og for at vi fik mulighed for at komme med som viden-nysgerrige tilhørere. En helt igennem inspirerende dag, arrangeret af Innovationsnetværket WelfareTech – for Sundhed og Velfærdsteknologi, med en lang række af fængslende oplæg; om forsknsoundofmusicingsprojektet ‘Lyd & Sundhed’ til at forbedre søvnen gennem musik for ældre med demens i Struer Kommune, om at ‘groove’ hjernen gennem musik og om at gå fra ‘musik og følelser til lyd og sundhed’.
Marcher & Lillesø blev sammen med andre interessenter meget klogere på, hvad forskere mener om sammenhængen mellem musik / sang / sangtræning og SUNDHED! Forskerne pegede på tydelige sammenhænge i relation til flere forskellige diagnoser: demens, KOL og psykiatriske lidelser.
Marcher & Lillesø er opløftede over dette spændende netværk af mennesker med stor faglig viden!