Foredrag i Hørning Sognegård, januar 2018

At TUT & TUT blev til en prædiken en søndag i januar, startede med et foredrag i Hørning Sognegård ugen før…

TUTdansermedJonas

Præsterne ved Hørning-Blegind-Adslev Sogn havde inviteret Marcher & Lillesø til at holde foredrag omkring brug af klovne i ældreplejen for sognets frivillige. Et foredrag, som – ganske uventet for gæsterne – blev indledt med et besøg af TUT & TUT, mens selskabet stadig var i gang med maden. Det var en festligt optakt til at Tanja & Arendse kunne fortæller om TUT & TUTs arbejde.

En af de præster, der var til stede, valgte at bruge aftenens foredrag som inspiration til sin prædiken den følgende søndag. Søndagens tekst var om at ‘glemme sig selv for andre – på den gode måde’; om nærvær og evnen til at være til sted i NU´et – om at sætte tiden i stå, så kun øjeblikket findes – om den legende tilgang, som frisætter – om at tage øjenkontakt, så man føler man får et glimt fra evigheden.

I prædikenen lavede præsten en poetisk kobling mellem klovnenes arbejde i ældreplejen og dagens tekst i kirken. Som præsten sagde til sidst i sin prædiken, så er det vigtigt for os som mennesker, at vi forsøger at “være bevidste om, at vi kan være med til at give af os selv, for at øjeblikke og mere liv kan vokse frem. For livet opstår ikke, når vi har os selv i centrum, men når vi glemmer os selv og lader livets levende øjeblikke fylde”. (Citat fra afslutning af prædiken / Majbrit Daugaard / 2018 januar / Hørning Kirke)